Wniosek o akredytację dziennikarską

Drifterzy charytatywnie II edycja
6 września 2015 – Warszawa – Tor Żerań
Na wszystkich imprezach obowiązują akredytacje dziennikarskie przyznawane przez Fundację Rycerze i Księżniczki.
Akredytacje wydawane są na czas trwania danej (jednej) imprezy i mogą być przyznane wyłącznie osobom pełnoletnim.
Wnioski o akredytację na najbliższą rundę przyjmujemy do wtorku 1 września 2015, do godziny 20:00.
W dniu imprezy nie będą przyznawane akredytacje. Prasa posiada specjalne identyfikatory ze zdjęciem wydawane przez RiK.
Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu.Z powodów bezpieczeństwa przyznawane są dwa typy akredytacji – ze wstępem do stref zamkniętych oraz bez takowego. O typie przyznawanej akredytacji decyduje każdorazowo organizator. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól niniejszego formularza.
Zdjęcia wykonane w dniu imprezy prosimy, aby zostały wysłane najpóźniej 10 dni roboczych po zakończeniu imprezy. Będą one wykorzystywane do promocji dalszych działań Fundacji Rycerze i Księżniczki.

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wydawanych akredytacji.

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko (wymagane):

Reprezentowana redakcja (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email w domenie redakcji (wymagane):

Zdjęcie: